August 20, 2017, 2:32 pm
Home HCL Savinesti 2017
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL SAVINESTI
 
PENTRU ANUL 2017
 

 
Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

Ianuarie 2017

Vizualizare
1 HCL 1/17.01.2017 privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Savinesti, judetul Neamt Vizualizeaza
2 HCL 2/17.01.2017 privind aprobarea Planului de analiza si acoperirea riscurilor teritoriale din comuna Savinesti, judetul Neamt Vizualizeaza
3 HCL 3/17.01.2017 privind stabilirea criteriilor de acordare a gratuitatilor pe mijloacele de transport in comuna Savinesti, pentru anul 2017 Vizualizeaza
4 HCL 4/17.01.2017 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari ce vor fi efectuate in anul 2017 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat Vizualizeaza
5 HCL 5/17.01.2017 privind  autorizarea si functionarea unitatilor comerciale in comuna Savinesti Vizualizeaza
6 HCL 6/17.01.2017 privind acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare pe anul 2016 din excedentul anului 2016 Vizualizeaza
7 HCL 7/17.01.2017 privind modificarea HCL 50/29.11.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2017,la nivelul comunei Savinesti,judetul Neamt Vizualizeaza
8 HCL 8/31.01.2017 privind acordarea mandatului special in vederea exercitarii prerogativelor prevazute de art. 27 din Legea nr. 51 din 2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice Vizualizeaza
9 HCL 9/31.01.2017 privind mandatarea reprezentantului comunei Savinesti sa voteze modificarea actului constitutiv si a statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara URBTRANS Vizualizeaza
10 HCL 10/31.01.2017 privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2017 si a tarifelor ce se vor aplica in activitatea de colectare, sortare si transfer deseuri Vizualizeaza
11 HCL 11/31.01.2017 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare incepind cu data de 01.02.2017 Vizualizeaza
12 HCL 12/31.01.2017 privind aprobarea componentei Comandamentului Antiepizootic local Savinesti Vizualizeaza
 
 

 
Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

februarie 2017

Vizualizare
1 HCL 13/28.02.2017 privind modificarea HCL 50/29.11.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2017,la nivelul comunei Savinesti,judetul Neamt Vizualizeaza
2 HCL 14/28.02.2017 privind modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara URBTRANS Vizualizeaza
 
 
 

 
Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

martie 2017

Vizualizare
1 HCL 15/15.03.2017 privind modificarea si completarea  Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Aqua Neamt Vizualizeaza
2 HCL 16/15.03.2017 privind modificarea si completarea HCL24126.04.2016 cu privire la aprobarea efectuarii documentatiei tehnice in vederea realizarii lucrarii de investitie pentru obiectivul " Modernizare drum exploatare, in lungine de 452 m,care face legatura intre Paserala Fibrex si strada Bistritei(punct Ciuhotaru si Lunca Bistritei) comuna Savinesti, iudetul Neamt " Vizualizeaza
3 HCL 17/15.03.2017 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 Vizualizeaza
 
 
 

 
Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

apr 2017

Vizualizare
1 HCL 18/28.04.2017 privind aprobarea documentatiei tehnice in vederea realizarii lucrarii de investitie pentru obiectivul "Extindere retea de distributie gaze naturale,strada Gradinarilor, comuna Savinesti, judetul Neamt " Vizualizeaza
2

HCL 19/28.04.2017 privind punerea la dispozitia proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata, din judetul Neamt, in perioada 2014-2020, a terenului in suprafata de 33.054 mp pentru constructia/ extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia

Vizualizeaza
3 HCL 20/28.04.2017 privind completarea HCL10/2017 cu privire la stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2017 si a tarifelor ce se vor aplica in activitatea de colectare, sortare si transfer deseuri Vizualizeaza
4 HCL 21/28.04.2017 privind modificarea art.2.1 la HCL 11/2017 cu privire la stabilirea taxei speciale de salubrizare incepind cu data de 01.02.2017 Vizualizeaza
5 HCL 22/28.04.2017 privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT" Vizualizeaza
 
 
 
 
 

 
Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

mai 2017

Vizualizare
1 HCL 23/31.05.2017 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Savinesti, judelul Neamt Vizualizeaza
2 HCL 24/31.05.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul Extinderea capacitatii de colectare si stocare temporara a deseurilor periculoase, comuna Savinesti, judetul Neamt Vizualizeaza
3 HCL 25/31.05.2017 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a Comunei Savinesti, jud. Neamt, perioada 2014-2020, in conformitate cu Strategia Europeana - Europa 2020 Vizualizeaza
4 HCL 26/31.05.2017 privind aprobarea raportului contabil de executie bugetara pe anul 2016 Vizualizeaza
5 HCL 27/31.05.2017 privind inventarierea materiei impozabile pentru anul 2017 la nivelul comunei Savinesti, judetul Neamt Vizualizeaza
6 HCL 28/31.05.2017 privind aprobarea eratei la HCL 55/19.12.2016 cu privire la organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei Savinesti pentru anul scolar 2017-2018 Vizualizeaza
 
 
 
 
 
 

 
Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

iunie 2017

Vizualizare
1 HCL 29/21.06.2017 de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect Vizualizeaza
2 HCL 30/30.06.2017 privind aprobarea rectificarii nr.1 a bugetului de venituri cheltuieli pe anul 2017 Vizualizeaza
3 HCL 31/30.06.2017 privind unele modificari la Organigrama si Statul de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Savinesti Vizualizeaza
4 HCL 32/30.06.2017 privind aprobarea documentatiei tehnice si realizarea lucrarii de investitie pentru obiectivul "Modernizare strada Bistritei in lungime de 1,045 Km, comuna Savinesti, judetul Neamt " Vizualizeaza
 
 
 
 
 
 

 
Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

iulie 2017

Vizualizare
1 HCL 33/31.07.2017 privind aprobarea ca tronsonul in lungime de 452 m -prelungire a strazii Gheorghe Caranfil - drum exploatare care face legatura intre Paserela Fibrex si strada Bistritei ( punct Ciubotaru si Lunca Bistritei), sa poarte denumirea de GHEORGHE CARANFIL Vizualizeaza
2 HCL 34/31.07.2017 privind aprobarea efectuarii documentatiei tehnice in vederea realizarii lucrarii de investitie pentru obiectivul "Modernizare strada Gheorghe Caranfil, in lungine de 452 m, care face legafura intre Paserala Fibrex-strada Gheorghe Caranfil si strada Bistritei(punct Ciubotaru si Lunca Bistrilei) comuna Savinesti, judeful Neamt " Vizualizeaza
3 HCL 35/31.07.2017 privind predarea investitiei Reparatii capitale retea de distributie, alimentare cu apa strada Liliacului si strada Luncii, comuna savinesti, judetul Neamt, catre compania Judeteana Apa Serv SA Vizualizeaza
3 HCL 36/31.07.2017 privind aprobarea rectificarii nr. 2 a bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 Vizualizeaza
4

HCL 37/31.07.2017 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Savinesti

Vizualizeaza
5 HCL 38/31.07.2017 privind utilizarea sumei de 70.000 lei pentru festivitatile Zilei comunei Savinesti 2017 Vizualizeaza
6 HCL 39/31.07.2017 de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat Vizualizeaza
7

HCL 40/31.07.2017 privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei cu produse rationalizate in caz de mobilizare si razboi la nivelul comunei Savinesti

Vizualizeaza