April 26, 2017, 1:19 am
Home HCL Savinesti 2017
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL SAVINESTI
 
PENTRU ANUL 2017
 

 
Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

Ianuarie 2017

Vizualizare
1 HCL 1/17.01.2017 privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Savinesti, judetul Neamt Vizualizeaza
2 HCL 2/17.01.2017 privind aprobarea Planului de analiza si acoperirea riscurilor teritoriale din comuna Savinesti, judetul Neamt Vizualizeaza
3 HCL 3/17.01.2017 privind stabilirea criteriilor de acordare a gratuitatilor pe mijloacele de transport in comuna Savinesti, pentru anul 2017 Vizualizeaza
4 HCL 4/17.01.2017 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari ce vor fi efectuate in anul 2017 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat Vizualizeaza
5 HCL 5/17.01.2017 privind  autorizarea si functionarea unitatilor comerciale in comuna Savinesti Vizualizeaza
6 HCL 6/17.01.2017 privind acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare pe anul 2016 din excedentul anului 2016 Vizualizeaza
7 HCL 7/17.01.2017 privind modificarea HCL 50/29.11.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2017,la nivelul comunei Savinesti,judetul Neamt Vizualizeaza
8 HCL 8/31.01.2017 privind acordarea mandatului special in vederea exercitarii prerogativelor prevazute de art. 27 din Legea nr. 51 din 2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice Vizualizeaza
9 HCL 9/31.01.2017 privind mandatarea reprezentantului comunei Savinesti sa voteze modificarea actului constitutiv si a statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara URBTRANS Vizualizeaza
10 HCL 10/31.01.2017 privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2017 si a tarifelor ce se vor aplica in activitatea de colectare, sortare si transfer deseuri Vizualizeaza
11 HCL 11/31.01.2017 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare incepind cu data de 01.02.2017 Vizualizeaza
12 HCL 12/31.01.2017 privind aprobarea componentei Comandamentului Antiepizootic local Savinesti Vizualizeaza
 
 

 
Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

februarie 2017

Vizualizare
1 HCL 13/28.02.2017 privind modificarea HCL 50/29.11.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2017,la nivelul comunei Savinesti,judetul Neamt Vizualizeaza
2 HCL 14/28.02.2017 privind modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara URBTRANS Vizualizeaza

 
Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

martie 2017

Vizualizare
1 HCL 15/15.03.2017 privind modificarea si completarea  Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Aqua Neamt Vizualizeaza
2 HCL 16/15.03.2017 privind modificarea si completarea HCL24126.04.2016 cu privire la aprobarea efectuarii documentatiei tehnice in vederea realizarii lucrarii de investitie pentru obiectivul " Modernizare drum exploatare, in lungine de 452 m,care face legatura intre Paserala Fibrex si strada Bistritei(punct Ciuhotaru si Lunca Bistritei) comuna Savinesti, iudetul Neamt " Vizualizeaza
3 HCL 17/15.03.2017 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 Vizualizeaza