January 23, 2021, 7:07 pm
Home GDPR

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER

PERSONAL

 

Nr.crt

Documente

Vizualizeaza

1

Dispozitie privind desemnarea  responsabilului cu protectia datelor

Vizualizare

2

Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor personale

Vizualizare

3

Politica de confidentialitate si protectie a datelor cu caracter personal

Vizualizare

4 Politica de supraveghere prin mijloace video a Comunei Savinesti Vizualizare

Formulare

Nr.crt

Formulare

Vizualizeaza

1

Cerere  pentru exercitarea dreptului  de acces

Vizualizare

2

Cerere  pentru exercitarea dreptului  de rectificare

Vizualizare

3

Cerere  pentru exercitarea dreptului la stergerea datelor

Vizualizare

4

Cerere  pentru  exercitarea dreptului la restrictionarea  prelucrarii

Vizualizare

5

Cerere pentru exercitarea dreptului la portabilitatea datelor

Vizualizare

6

Cerere  pentru exercitarea dreptului la opozitie

Vizualizare

 

RESURSE UTILE