June 23, 2018, 8:59 pm
Home HCL Savinesti 2018

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL SAVINESTI

PENTRU ANUL 2018

 

 

Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

ian 2018

Vizualizare
1 HCL 1/08.01.2018 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a anului 2017 Vizualizeaza
2

HCL 2/31.01.2018 privind modificarea HCL 66/19.12.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2018 la nivelul comunei Savinesti, judetul Neamt

Vizualizeaza
3 HCL 3/31.01.2018 privind aderarea la Acordul de coopetare pentru organizarea gi exercitarea functiei de audit public intern nr. 1431 din 15.12.2016 Vizualizeaza
4

HCL 4/31.01.2018 privind aprobarea concesionarii directe catre SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA a terenului in suprafata de 6 mp, suprafata ocupata pentru amplasarea stalpilor de retea de comunicatii

Vizualizeaza
5 HCL 5/31.01.2018 privind aprobarea Raportului de Evaluare si vanzarea directa pentru proprietatea imobiliara "Mansarde in Sc=93,93 mpsituatin incinta Centrului Social Polivalent (C1)din domeniul privat al comunei Savinegti, judetul Neaml, identificat topografic cu nr. Cadastral 51111-C1-U7 Vizualizeaza


Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

februarie 2018

Vizualizare
1 HCL 6/14.02.2018 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 Vizualizeaza
2 HCL 7/14.02.2018 privind stabilirea consumului maxim lunar de carburanti pentru autovehiculele din dotarea Primariei comunei Savinesti Vizualizeaza
3 HCL 8/14.02.2018 privind unele modificari la Organigrama si Statul de functii al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Savinesti Vizualizeaza
4 HCL 9/14.02.2018 privind aderarea comunei Savinesti la Asociatia comunelor din Romania Vizualizeaza
5 HCL 10/14.02.2018 privind aderarea la Acordul de cooperare pentru organizarea si exercitarea functiei de audit public intern nr. 1431 din 15.12.2016 Vizualizeaza
6 HCL 11/14.02.2018 privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT" Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

martie 2018

Vizualizare
1

HCL 12/26.03.2018 privind modificarea HCL 7/14.02.2018 cu privire la stabilirea consumului maxim lunar de carburanti pentru autovehiculele din dotarea Primariei comunei Savinesti

Vizualizeaza
2 HCL 13/26.03.2018 privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT" Vizualizeaza
3 HCL 14/26.03.2018 privind aprobarea raportului contabil de executie bugetara pe anul 2017 Vizualizeaza
4 HCL 15/26.03.2018 privind aprobarea efectuarii documentatiei tehnice in vederea realizarii lucrarii de investitie pentru obiectivul "Extindere retea de Gaze Naturale L=820 ml pe strada Liliacului, comuna Savinesti, judetul Neamt " Vizualizeaza
5 HCL 16/26.03.2018 privind aprobarea efectuarii documentatiei tehnice in vederea realizarii lucrarii de investitie pentru obiectivul "Extindere cladire si reparatii acoperis cladire C2- sala de sport a Scolii Gimnaziale nr.l, comuna Savinesti, judetul Neamt " Vizualizeaza
6 HCL 17/26.03.2018 privind aprobarea inregistrarii in domeniul public al comunei Savinesti a unor nijloace fixe inscrise in listele de inventar constituite la finalizarea investitiilor realizate de Compania Judeteana APA SERV SA, conform Contractului de finantare nr.16851 din 06.11.2015,in valoare de 108808,49 lei Vizualizeaza
7 HCL 18/26.03.2018 privind aprobarea concesionarii ca bunuri de retur a unor mijloace fixe, Companiei Judetene "APA SERV"SA NEAMT Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

aprilie 2018

Vizualizare
1

HCL 19/27.04.2018 privind aprobarea raportului contabil de executie bugetara pentru trim. I 2018

Vizualizeaza
2 HCL 20/27.04.2018 privind aprobarea rectificarii nr. 1 a bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 Vizualizeaza
3

HCL 21/27.04.2018 privind aprobarea documentatiei: Plan Urbanistic Zonal" CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRE TEREN,PLATFORME EXTERIoARE SI RECLAMA FATADA, DEMoLARE CONSTRUCTIE EXISTENTA C2, beneficiar SC COMES SA, sat Savinesti,comuna Savinesti, judetul Neamt

Vizualizeaza
4 HCL 22/27.04.2018 privind darea in folosinta gratuita a suprafetei de 76 mp teren din domeniul public al comunei Savinesti catre SC DELGAZ GRID SA - pentru investitia Alimentare cu energie eletrica locuinta Oglage Lucian Claudiu, localitatea Savinesti, judetul Neamt Vizualizeaza
5 HCL 23/27.04.2018 privind aprobarea concesionarii directe catre doamna Pricope Felicia a terenului in suprafata de 9 mp, suprafata ocupata pentru construirea unui balcon Vizualizeaza
6

HCL 24/27.04.2018 privind delegarea gestiunii Serviciului de intretinere a iluminatului public al Comunei Savinesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

mai 2018

Vizualizare
1 HCL 25/14.05.2018 privind implementarea proiectului "Sistem de iluminat public in comuna Savinesti, judetul Neamt" Vizualizeaza
2 HCL 26/31.05.2018 privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT" in vederea exercitarii votului Vizualizeaza
3 HCL 27/31.05.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investitia "Modernizare strada Macului pe o lungime de 0,274 km" Vizualizeaza
4 HCL 28/31.05.2018 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Savinesti a cladirii Cantinei Sociale din incinta Centrului Social Polivalent Vizualizeaza