February 19, 2019, 12:35 pm
Home HCL Savinesti 2019

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL SAVINESTI

PENTRU ANUL 2019


Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

ian 2019

Vizualizare
1 HCL1/09.01.2019 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a anului 2018 Vizualizeaza
2 HCL2/31.01.2019 privind aprobarea raportului contabil de executie bugetara incheiat la data de 31.12.2018 Vizualizeaza
3 HCL3/31.01.2019 privind aprobarea Raportului de Evaluare pentru proprietatea imobiliara "Teren intravilan in suprafata de 1661 mp situat in domeniul privat al comunei Savinesti, judetul Neamt, identificat topografic cu nr. cadastral 50016 Vizualizeaza
4 HCL4/31.01.2019 privind aprobarea Raportului de Evaluare pentru proprietatea imobiliara "Constructie- Dispensar Uman" situat in domeniul privat al comunei Savinesti, judetul Neamt, identificat topografic cu nr. cadastral 50295/C1 Vizualizeaza
5 HCL5/31.01.2019 privind aprobarea Raportului de Evaluare pentru proprietatea imobiliara "Constructie- Cantina Sociala" situat in domeniul public al comunei Savinesti, judetul Neamt, identificat topografic cu nr. cadastral 52300/C2 Vizualizeaza
6 HCL6/31.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice locale, precum si pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Savinesti, judetul Neamt Vizualizeaza
7 HCL7/31.01.2019 privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT" in vederea exercitarii votului Vizualizeaza
8 HCL8/31.01.2019 privind majorarea suprafetei de teren transmisa in folosinta gratuita, pe durata executiei investitiei a terenului aflat in proprietatea publica a comunei Savinesti, judetul Neamt, cu suprafata de 579 mp catre Agentia Nationala pentru Locuinte , in vederea construirii de locuinte pentru tineri destinate inchirierii Vizualizeaza
9 HCL9/31.01.2019 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari ce vor fi efectuate in anul 2019 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor sacial potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat Vizualizeaza
10 HCL10/31.01.2019 privind aderarea comunei Savinesti, judetul Neamt in cadrul Asociatiei "ZONA METROPOLITANA PIATRA NEAMT" Vizualizeaza