Cookie Consent by Cookie Consent by TermsFeed
  • L - J 08:00 - 16:30 V 8:00 - 14.00

Adresa

Str. General Buniș, nr 7
Loc Săvinești, Jud. Neamț

E-mail

primaria@savinesti.ro

PROIECTUL DE BUGET PE ANUL 2023

Image

              Comuna Săvinești inițiază, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, art.39 alin(3) și art.76.1, lit. (a) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procedura de consultare publică  privind proiectul de buget pe anul 2023.

          Prezentul anunț și proiectul bugetului Comunei Săvinești, au fost afișate astăzi 16.01.2023, la afișierul primăriei și publicate pe pagina de internet a Primăriei Comunei Săvinești: www.savinesti.ro.

        Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de buget pot fi depuse în termen de 15 zile de la data publicării sau afișării, la adresa de email a primăriei: primaria@savinesti.ro

Proiectul bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2023

Hotărâre privind inființarea și delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Săvinești

Image
Comuna Savinesti initiaza in conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2OO3 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, procedura de consultare publica, privind Hotărâre privind inființarea și delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Săvinești


Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect pot fi depuse in termen de 15 zile de la data publicarii sau afisarii, la registratura primariei sau pe adresa de email: primaria@savinesti.ro
Hotărâre privind inființarea și delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Săvinești

PROIECTUL DE BUGET PE ANUL 2022

Image
Comuna Savinesti initiaza in conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2OO3 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art.39 alin.(3) si ar1.76(l) lit (a) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, in data de 25.01.2022 procedura de consultare publica, privind proiectul de buget pe anul 2022.

Prezentul anunt si proiectul bugetului comunei Savinesti au fost afisate astazi 25.01.2022, la afisierul primariei si publicate pe pagina de internet a Primariei Comunei Savinesti, www.savinesti.ro

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect pot fi depuse in termen de 15 zile de la data publicarii sau afisarii, la registratura primariei sau pe adresa de email: primaria@savinesti.ro
Proiectul bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2022

PROIECTUL DE BUGET PE ANUL 2021

Image
Comuna Savinesti initiaza in conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2OO3 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art.39 alin.(3) si ar1.76(l) lit (a) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, in data de 05.04.2021 procedura de consultare publica, privind proiectul de buget pe anul 2021.

Prezentul anunt si proiectul bugetului comunei Savinesti au fost afisate astazi 05.04.2021, la afisierul primariei si publicate pe pagina de internet a Primariei Comunei Savinesti, www.savinesti.ro

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect pot fi depuse in termen de 15 zile de la data publicarii sau afisarii, la registratura primariei sau pe adresa de email: primaria@savinesti.ro
Proiectul bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2021

ARHIVA 2020 - PROIECTE DE HOTARARE IN DEZBATERE PUBLICA

Image
Comuna Savinesti inițiază în conformitate cu Legea nr. 52/2003, procedura de consultare publică, privind Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse  la sediul primariei, pe adresa de mail: primariasavinesti @ yahoo . com sau la nr.de fax:0233.281573
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020