January 17, 2021, 11:56 am
Home Rapoarte privind implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie

 STRATEGIA NATIONALA ANTICORUPTIE

2016-2020

Nr.crt Documente Vizualizare

1

Dispozitia  nr 68 din 30.01.2017 privind aprobarea declaratiei de aderare la valorile fundamentale,principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei nationale anticoruptie in perioada 2016-2020 si constituirea Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2016 - 2020

Vizualizeaza

2 Raport privind stadiul implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie (SNA) 2016 - 2020 la nivelul Comunei Savinesti in anul 2019 Vizualizeaza

 

ARHIVA

Rapoarte de implementare  SNA2012-2015

Nr.crt Documente Vizualizare

1

Raport privind procesul de implementare, in2015, a planului sectorial de actiune pentru implementarea  SNA 2012-2015 la nivelul Comunei Savinesti

Vizualizeaza

2

Raport final privind  Implementarea   Strategiei  Nationale Anticoruptie  in perioada  2012 - 2015 si masurile  dispuse  pentru  prevenirea   si combaterea  coruptiei  la nivelul UAT Savinesti

Vizualizeaza

3

Inventarul masurilor preventive anticoruptie si indicatorii de evaluare Vizualizeaza

4

Raport privind progresele înregistrate  în procesul de implementare a fiecarei masuri prevazute  în Planul de actiune pentru implementarea Strategiei nationale anticoruptie la nivelul Comunei Savinesti

Vizualizeaza

 

RESURSE UTILE