January 17, 2021, 10:51 am
Home Reabilitarea termica si cresterea eficientei energetice a cladirii Scolii Gimnaziale nr. 1 din comuna Savinesti, jud. Neamt

 

 

Data: 12.11.2018

 

Reabilitarea termică și creșterea eficienței energetice a clădirii

Școlii Gimnaziale nr. 1 din comuna Săvinești, jud. Neamț

Comuna Săvinești, cu sediul în Comuna Săvinești, strada General Buniș nr. 7, județul Neamț, cod poștal 617410 a semnat, în data de 27 septembrie 2018, contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul „Reabilitarea termică și creșterea eficienței energetice a clădirii Școlii Gimnaziale nr. 1 din comuna Săvinești, jud. Neamț,  Cod SMIS 114486.

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Regio - Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 „ Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 ”Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B – Clădiri publice.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, iar Organismul Intermediar este Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Valoarea totală a proiectului este de 2.552.183,56 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 1.983.242,05 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 303.319,37 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 48 de luni, respectiv între 10.04.2017 și 31.03.2021, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților înainte de semnarea Contractului de finanțare.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea eficienței energetice a clădirii Școlii Gimnaziale nr. 1 din localitatea Săvinești, județul Neamț de la clasa energetică B la clasa energetică A, prin implementarea unui set de măsuri de reabilitare termică.

Obiectiv specific 1:Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră cu minim 69,62% față de valoarea înregistrată la începutul implementării proiectului, conform raportului de audit energetic, prin implementarea măsurilor specifice de reabilitare termică.

Obiectiv specific 2: Reducerea consumului anual de energie primară cu minim 62,48% față de valoarea înregistrată la începutul implementării proiectului, conform raportului de audit energetic, prin implementarea măsurilor specifice de reabilitare termică.

Obiectiv specific 3: Reducerea consumului anual de energie finală din surse neregenerabile cu minim 68,83% față de valoarea înregistrată la începutul implementării proiectului, conform raportului de audit energetic, prin implementarea măsurilor specifice de reabilitare termică.

Obiectiv specific 4: Reducerea consumului anual specific de energie primară pentru încălzire din surse neregenerabile cu minim 66,84% față de valoarea înregistrată la începutul implementării proiectului, conform raportului de audit energetic, prin implementarea măsurilor specifice de reabilitare termică.

Obiectiv specific 5: Creșterea consumului anual de energie primară din surse regenerabile până la minim 17% din consumul total de energie primară înregistrată la finalul implementării proiectului, ca urmare a introducerii unor măsuri de utilizare a energiei regenerabile.

Rezultate planificate:Creșterea cu 1 a clădirilor care beneficiază de măsuri de creștere a eficienței energetice.

 Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

Pentru detalii suplimentare:

Comuna Săvinești,

 tel./fax: 0233281573, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

   www.inforegio.ro |   facebook.com/inforegio.ro   | www.inforegionordest.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

Nr.crt. Proiect Vizualizare
1 Reabilitarea termica si cresterea eficientei energetice a cladirii Scolii Gimnaziale nr. 1 din comuna Savinesti, jud. Neamt Vizualizeaza
 

RESURSE UTILE